Folkparken

Folkparken

Den 3 september 1895 namngav stadsfullmäktige den nya parkanläggningen ”i öfre och nedre Dragsgärdena”. Den fick namnet Folkparken. Parken anlades 1892–1894 på initiativ av grosshandlaren och riksdagsmannen John Philipsson, som även bekostade anläggningsarbetet....
Oxtorget

Oxtorget

Oxtorget i Marielund namngavs den 11 oktober 1928. Här låg den så kallade Oxvallen där det hölls kreatursmarknader och torghandel med bland annat varor från trädgårdsmästerierna i stadens utkanter. ”Här var det även en träffpunkt för politiska möten, många gånger...