Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov i Marielund namngavs den 27 januari 1942. I kvarteret låg 1942 ännu fastigheten Beckershov, längst ut i det nordvästra hörnet av Norrköpings stads område, där ett stort antal arbetare från stadens industrier bodde. Här hade Abel Becker (död 1698)...
Folkparken

Folkparken

Den 3 september 1895 namngav stadsfullmäktige den nya parkanläggningen ”i öfre och nedre Dragsgärdena”. Den fick namnet Folkparken. Parken anlades 1892–1894 på initiativ av grosshandlaren och riksdagsmannen John Philipsson, som även bekostade anläggningsarbetet....
Kvarteret Renen

Kvarteret Renen

Den 30 januari 1889 namngavs kvarteret Renen i Marielund. Namngrupp ”djur”. (Blomska stiftelsen vid Norra Promenaden i kvarteret Renen vid invigningen 1919. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Kättingsskäraren

Kvarteret Kättingsskäraren

Den 11 oktober 1928 namngavs kvarteret Kättingsskäraren i Marielund. Namngrupp ”yrken inom textilindustrin”. Kättingsskäraren klippte och ordnade varpen, och rullade upp den på kättingsbommen baktill på vävstolen. Namnet stavades Kettingsskäraren fram till 1990 då ett...