Folkparken

Folkparken

Den 3 september 1895 namngav stadsfullmäktige den nya parkanläggningen ”i öfre och nedre Dragsgärdena”. Den fick namnet Folkparken. Parken anlades 1892–1894 på initiativ av grosshandlaren och riksdagsmannen John Philipsson, som även bekostade anläggningsarbetet....
Kvarteret Renen

Kvarteret Renen

Den 30 januari 1889 namngavs kvarteret Renen i Marielund. Namngrupp ”djur”. (Blomska stiftelsen vid Norra Promenaden i kvarteret Renen vid invigningen 1919. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Kättingsskäraren

Kvarteret Kättingsskäraren

Den 11 oktober 1928 namngavs kvarteret Kättingsskäraren i Marielund. Namngrupp ”yrken inom textilindustrin”. Kättingsskäraren klippte och ordnade varpen, och rullade upp den på kättingsbommen baktill på vävstolen. Namnet stavades Kettingsskäraren fram till 1990 då ett...
Himmelstalundsvägen

Himmelstalundsvägen

Den 11 oktober 1928 namngavs Himmelstalundsvägen i Marielund. Gatan ledde ursprungligen från Stockholmsvägen och ända fram till Himmelstalunds gård, men blev senare avskuren från nuvarande Himmelstadlundsallén av Beckershov, Finspångsvägen och Norra...
En park att tillbringa vilodagen i

En park att tillbringa vilodagen i

Sedan 1895 har Norrköpingsborna kunna vila och roa sig i Folkparken. För idén och pengarna stod den tidens starke man i staden: grosshandlare John Philipson. Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings största park. Här finns...