Pilgatan

Pilgatan

Pilgatan i Butängen fick behålla sitt tidigare namn när gatorna i Fredriksdalskvarteret fick sina officiella namn 1928. Namnet är känt första gången 1906 men dess bakgrund är oklar.
Aurorerondellen

Aurorerondellen

Den 30 maj 2007 namngavs Aurorerondellen i Nordantill och Butängen. Namnet härrör från Aurore Pihl (1850–1938) som 1902 i kvarteret Lammet startade Norrköpings nya läroverk för flickor, senare Pihlska skolan. Byggnaden är numera restaurerad och ombyggd till kontor för...
Ingelstagatan

Ingelstagatan

Ingelstagatan i Butängen och Lagerlunda namngavs den 14 maj 1959. Vägen löpte till Ingelstad gård. Ingelstad (eller Ingelsta) är känt sedan 1400-talet. År 1910 köpte Norrköpings stad gården och Ingelstadjorden blev senare uppdelad i industri- och handelsmark där...
Kvarteret Statorn

Kvarteret Statorn

Kvarteret Statorn i Butängen namngavs den 13 maj 1959. Namngrupp ”elektriska termer”. De intilliggande kvarteren i Ingelsta hör till denna namngrupp. Statorn är den stationära delen i en elektrisk maskin.