Norrköpings historia

Arkeologi
Begravningsplatserna vid Norrköpings fängelse

Begravningsplatserna vid Norrköpings fängelse

Arkeologerna, Statens historiska museer (SHMM), i Linköping, genomförde vid två tillfällen under år 2015 arkeologiska förundersökningar vid fängelset i Norrköping. Undersökningarna utfördes inför planerad exploatering inom rubricerad fastighet och bekostades av...

läs mer
Under marken i Hörsalsparken

Under marken i Hörsalsparken

Med start i augusti 2012 utfördes en arkeologisk förundersökning i Hörsalsparken i kvarteret Landskyrkan i Norrköping. Arbetet föranleddes av en omdaning av parken där vissa byggnader revs och nya träd och planteringar tillkom. Arbetet utfördes i omgångar fram till...

läs mer
Terrasseringar och odling i stadens utkant

Terrasseringar och odling i stadens utkant

Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, Linköping (tidigare Riksantikvarieämbetet, UV Öst), genomförde i maj månad år 2014 en arkeologisk undersökning inom kvarteret Klockan 1 i Norrköping. Undersökningen utfördes på grund av att Hyresbostäder i...

läs mer
En begravningsplats vid Dragsgärdet

En begravningsplats vid Dragsgärdet

Med anledning av att Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland, har Statens historiska museer,...

läs mer
Kvarteret Mjölnaren i Norrköping

Kvarteret Mjölnaren i Norrköping

Under en period på 10 veckor hösten 2012 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) en slutundersökning av delar av kvarteret Mjölnaren i Norrköping. Kvarteret ligger centralt i stadskärnan, inom fornlämningsområdet för Norrköpings medeltida stadslager (RAÄ 96:1)....

läs mer
Gravar och kulturlager vid S:t Olai kyrka

Gravar och kulturlager vid S:t Olai kyrka

I denna rapport redovisas resultaten av en arkeologisk utredning (etapp 1) samt arkeologisk förundersökning inom fornlämning Norrköping 96:1, fastighet Gamla Staden 1:2 i Norrköping, som har utförts av Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) under våren och hösten 2013....

läs mer
Stadsodling i Norrköpings södra utkant

Stadsodling i Norrköpings södra utkant

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde under perioden 12-20 december 2013 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Klockan 1 i Norrköping. Förundersökningen utfördes på grund av att Hyresbostäder i Norrköping AB planerar ny bostadsbebyggelse i området. Det...

läs mer