Norrköpings historia

Nyheter
När ryssarna kom till Norrköping som beskyddare

När ryssarna kom till Norrköping som beskyddare

“Två decennier efter härjningarna 1719 var den ryska armén tillbaka i Norrköping – efter svensk vädjan. Den ryska inkvarteringen är en märklig episod i vår historia.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Sveriges och Norrköpings utsatta läge 1743–1744.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Tecknaren Björn Bergs omslagsbild till boken Den farliga hjälpen. Den ryska truppförläggningen i Sverige 1743–44 av Anders Persson (Ordfront 1981).)

Norrköping Basketförening pryder kaktusplanteringen 2023

Norrköping Basketförening pryder kaktusplanteringen 2023

I sommar blir det Norrköping Basketförening som pryder kaktusplanteringen i Carl Johans park. Föreningen hyllas för sina 60 verksamma år för Norrköpingsborna, och för sin betydelse som besöksmål i Norrköping.

– Norrköping basketförening är ett fantastiskt exempel på en förening som arbetar utifrån mångfaldsperspektivet, vilket är ett mycket viktigt arbete. Det finns en stor bredd inom verksamheten, och deras elitsatsningar bidrar till att Norrköping har en viktig plats på Sveriges idrottskarta. Föreningen bidrar på ett föredömligt sätt till Norrköpings profilering som idrottsstad, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Motiveringen lyder:
“Föreningen bär på en stolt och guldkantad historia som började 1963 i Hageby. I Norrköping Dolphins samsas både elit och bredd, med satsningar på elit herrar, damer och rullstol. Föreningen arbetar utifrån mångfaldsperspektivet där alla tjejer och killar, oavsett kulturella eller sociala olikheter, erbjuds möjlighet att träna och spela basket efter egen nivå. Föreningen bidrar dessutom till Norrköpings profilering som idrottsstad.”

Åby Ridklubb och Reumatikerföreningen Norrköping, som båda fyller 50 år i år, kommer att hyllas i Hörsalsparken med inspirationsplanteringar “för sitt engagemang och oförtröttliga arbete i och utanför Norrköpings gränser”.

Kaktusplanteringarna från och med 1926

Lidén var Sveriges första litteraturhistoriker

Lidén var Sveriges första litteraturhistoriker

“Johan Hinric Lidén lade grunden till svensk litteraturhistoria och hans sjukrum på Drottninggatan var under sjutton år träffpunkt för Östergötlands lärda.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Sveriges första litteraturhistoriker.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Johan Henrik Lidén, 1741–1793. Oljemålning av Pehr Hörberg, 1792. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum)

När Norrköping var huvudstad i hertigdömet Östergötland

När Norrköping var huvudstad i hertigdömet Östergötland

“I början av 1600-talet var Östergötland ett självständigt hertigdöme styrt från Norrköping av hertig Johan – kungasonen som två gånger tackade nej till tronen.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om hertig Johan av Östergötland.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Hertig Johan av Östergötland, oljemålning tillskriven hovmålaren Holger Hansson (1570–1624), beskuren, Nationalmuseum.)

Himmelstalund var Norrköpings nöjescentrum

Himmelstalund var Norrköpings nöjescentrum

“Himmelstalunds hälsobrunn var på 1800-talet ett omtyckt utflyktsmål för Norrköpingsborna. I brunnssalongen arrangerades konserter, teaterföreställningar och baler.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Himmelstalund.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Himmelstalunds brunnssalong fotograferad i samband med Nordiska Museets kulturhistoriska undersökning av äldre byggnader i Norrköping 1946. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Männen som gav namn åt gatorna på Söder

Männen som gav namn åt gatorna på Söder

“Den som vandrar genom gatorna på Söder bjuds på en lektion i Norrköpings personhistoria. Där lever minnet av en rad gamla Norrköpingsbor vidare på gatuskyltarna.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om männen som gav namn åt gatorna på Söder.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(De femton märkesmännen på gatuskyltarna i Söderstaden. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)