Gottenviksvägen

Gottenviksvägen

Gottenviksvägen i Fiskeby namngavs den 10 juni 1948. Fastigheten Gottenvik styckades av från Eneby Norrgård 1904 av den förste ägaren, målaren Karl Johan Vestling (1843– 1915).
Anhaltsstigen

Anhaltsstigen

Anhaltsstigen i Fiskeby namngavs den 21 december 1933. Vägen ledde ursprungligen från Finspångsvägen till den gamla järnvägshållplatsen Eneby anhalt. Av- och påstigningsplatsen vid Östra Eneby var i bruk 1911–1930 men stationshuset revs omkring...
Lansengatan

Lansengatan

Lansengatan i Fiskeby namngavs den 27 augusti 1998. Namngrupp ”flygtermer”. Namnet ska associera till den tidigare flygverksamheten på F 13, men stridsflygplanet Saab 32 Lansen tjänstgjorde aldrig på Bråvalla.
Prästhumpsvägen

Prästhumpsvägen

Prästhumpsvägen i Fiskeby namngavs den 12 juni 2013. ”Namnet härrör från Östra Eneby prästhump som återfinns på 1908 års karta över ’Norrköping och omgifningar’. Hump har i detta fall betydelsen ett stycke jord som ligger avskilt från prästgårdens övriga marker” står...