Gottenviksvägen i Fiskeby namngavs den 10 juni 1948.

Fastigheten Gottenvik styckades av från Eneby Norrgård 1904 av den förste ägaren, målaren Karl Johan Vestling (1843– 1915).