Den 10 juni 1948 namngavs Gottenviksvägen i Fiskeby.

Fastigheten Gottenvik styckades av från Eneby Norrgård senast 1905 och fanns kvar ännu 1936.