Den 10 juni 1948 namngavs Gottenviksvägen i Fiskeby.

Fastigheten Gottenvik styckades av från Eneby Norrgård senast 1905 och fanns kvar ännu 1936.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.