Barnhemsparken

Barnhemsparken

Barnhemsparken i Fiskeby namngavs den 5 mars 2020. I närheten av parken låg barnhemmet Bethania. Barnhemsstiftelsen Bethania som tidigare drivit barnhem vid nuvarande Södra Promenaden köpte mangårdsbyggnaden på Fyrbylund med parkområde och invigde här ett...
Kvarteret Skeppsdockan

Kvarteret Skeppsdockan

Kvarteret Skeppsdockan i Saltängen namngavs den 4 mars 1941. Kvarteret tillkom genom en sammanslagning av kvarteren Skeppsholmen (1729) och Dockan (1862). På Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från och med 1740-talet. Här låg 1848 Gamla...
Ryssnäsvägen

Ryssnäsvägen

Ryssnäsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014. ”Ryssnäs gård som ligger strax väster om planområdet har fått ge namn åt Ryssnäsvägen”, står det i namnbeslutet. (Svärtinge Skogsbacke skola på Ryssnäsvägen år 2020. Foto: Norrevo...