Kvarteret Gösen

Kvarteret Gösen

Den 28 oktober 1968 namngavs kvarteret Gösen i Kneippen. Namngrupp ”djur”. Kvarteret var tidigare en del av kvarteret Ålen. (Strandborgen i nuvarande kvarteret Gösen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan i Kneippen namngavs senast 1897. Alla andra ursprungliga kvarter i Borgs villastad fick namn efter djur (utom Trekanten) och varför detta fick namnet Yrhättan är ytterst oklart. (Villastadsskolan i kvarteret Yrhättan år 2019. Foto: Peter...
Kvarteret Stadshospitalet

Kvarteret Stadshospitalet

Den 16 september 1954 namngavs kvarteret Stadshospitalet i Kneippen. Här vid Strömbacken låg Norrköpings lasarett 1881–1927. Det ersatte lasarettet i kvarteret Varvet vid Hedvigs kyrka, och ansågs när det invigdes vara ett av landets modernaste. Från början hade det...
Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan i Kneippen namngavs senast 1897. Namngrupp ”djur”. (Borgs församlings f.d. kyrkoherdeboställe och pastorsexpedition vid Vinkelgatan i kvarteret Skatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.