Femöresbron

Femöresbron

Gångbron mellan Kneippen och Himmelstalund öppnades 1901. ”För att tillmötesgå en allmänt uttalad önskan är Bron, som förenar Kneippbaden och Himmelstalund över Motala Ström, byggd för allmänheten och nu öppnad för trafik. Avgift 5 öre per person”, stod det i...
Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan i Kneippen var namngivet 1897. Namngrupp ”djur”. (Den före detta yrkesskolan Hammarskolan i korsningen Hammargatan-Torsgatan i kvarteret Råttan år 2023. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Oxen

Kvarteret Oxen

Oxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1897 i Kneippen och ingår i namngruppen ”djur”. (Kvarteret Oxen till höger om torget Korshagen. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)