Kvarteret Gösen

Kvarteret Gösen

Den 28 oktober 1968 namngavs kvarteret Gösen i Kneippen. Namngrupp ”djur”. Kvarteret var tidigare en del av kvarteret Ålen. (Strandborgen i nuvarande kvarteret Gösen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan i Kneippen namngavs senast 1897. Alla andra ursprungliga kvarter i Borgs villastad fick namn efter djur (utom Trekanten) och varför detta fick namnet Yrhättan är ytterst oklart. (Villastadsskolan i kvarteret Yrhättan år 2019. Foto: Peter...
Kvarteret Stadshospitalet

Kvarteret Stadshospitalet

Den 16 september 1954 namngavs kvarteret Stadshospitalet i Kneippen. Här vid Strömbacken låg Norrköpings lasarett 1881–1927. Det ersatte lasarettet i kvarteret Varvet vid Hedvigs kyrka, och ansågs när det invigdes vara ett av landets modernaste. Från början hade det...
Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan i Kneippen namngavs senast 1897. Namngrupp ”djur”. (Borgs församlings f.d. kyrkoherdeboställe och pastorsexpedition vid Vinkelgatan i kvarteret Skatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Lennings rondell

Lennings rondell

Den 11 september 2007 namngavs Lennings rondell på gränsen mellan stadsdelarna Berget och Kneippen. Rondellen fick sitt namn efter det närbelägna Lennings sjukhem. John och Mathilda Lennings sjukhem “skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.