Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan

Kvarteret Råttan i Kneippen var namngivet 1897. Namngrupp ”djur”. (Den före detta yrkesskolan Hammarskolan i korsningen Hammargatan-Torsgatan i kvarteret Råttan år 2023. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Oxen

Kvarteret Oxen

Oxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1897 i Kneippen och ingår i namngruppen ”djur”. (Kvarteret Oxen till höger om torget Korshagen. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Vägträffen

Vägträffen

Vägträffen i Kneippen namngavs den 18 juni 1936. Vid platsen strålade sex vägar samman. (Borgs villastad år 1902. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)