Kvarteret Kvaggan

Kvarteret Kvaggan

Kvarteret Kvaggan i Kneippen var namngivet 1897. Namngrupp ”djur”. Kvagga är en utdöd zebraart som var övervägande brun, och endast vit- och svartrandig på huvudet och halsen. Det sista vilda djuret sköts i Oranjefristaten i Afrika 1878, och den allra sista kvaggan...
Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren i Kneippen namngavs den 30 november 1992. Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till namnen på de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp. Var tidigare en del av kvarteret Bollen. (Nybyggda bostadshus i kvarteret Domaren år 2020. Foto: Peter...
Kvarteret Höken

Kvarteret Höken

Kvartersnamnet Höken i Kneippen är känt sedan 1897. Namngrupp ”djur”. (Förskolan Hultet vid korsningen Villagatan–Bragegatan i kvarteret Höken år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Djupsundsgatan

Djupsundsgatan

Djupsundsgatan i Kneippen namngavs den 14 juli 1942. Namngiven efter det närbelägna torpet Djupsund som omtalades första gången 1755 och ännu 1908 låg där gatan slutar i söder. Sund syftade i det här fallet på ett ”kärrsund”, det vill säga en långsmal sumpmark....