Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan i Kneippen namngavs senast 1897. Alla andra ursprungliga kvarter i Borgs villastad fick namn efter djur (utom Trekanten) och varför detta fick namnet Yrhättan är ytterst oklart. (Villastadsskolan i kvarteret Yrhättan år 2019. Foto: Peter...
Kvarteret Stadshospitalet

Kvarteret Stadshospitalet

Den 16 september 1954 namngavs kvarteret Stadshospitalet i Kneippen. Här vid Strömbacken låg Norrköpings lasarett 1881–1927. Det ersatte lasarettet i kvarteret Varvet vid Hedvigs kyrka, och ansågs när det invigdes vara ett av landets modernaste. Från början hade det...
Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan i Kneippen namngavs senast 1897. Namngrupp ”djur”. (Borgs församlings f.d. kyrkoherdeboställe och pastorsexpedition vid Vinkelgatan i kvarteret Skatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Lennings rondell

Lennings rondell

Den 11 september 2007 namngavs Lennings rondell på gränsen mellan stadsdelarna Berget och Kneippen. Rondellen fick sitt namn efter det närbelägna Lennings sjukhem. John och Mathilda Lennings sjukhem “skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning...
Korshagen

Korshagen

Den 18 juni 1936 namngavs Korshagen i Kneippen. En stor del av Kneippen uppfördes på markområdet Korshagen. Kaptenen Oscar Kugelberg och grosshandlaren Anton Odén köpte 1895 Korshagen av sterbhuset efter greve August von Schwerin på Borgs säteri. Genom Borgs...
Kneippgatan

Kneippgatan

Den 17 juni 1970 namngavs Kneippgatan i Kneippen. Gatan gick sitt namn efter stadsdelen Kneippen. Den hette från början Strandvägen, men det namnet fanns även i Krokek och Skärblacka så i namnöversynen 1970 inför kommunsammanslagningen byttes det...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.