Kvarteret Bävern

Kvarteret Bävern

Kvarteret Bävern i Kneippen namngavs den 18 juni 1936. Namngrupp ”djur”. Ersatte namnet Elgen när Kneippen införlivades med Norrköpings stad 1936 eftersom det kvartersnamnet redan fanns i staden. (Flerbostadshus i kvarteret Bävern år 2020. Foto: Peter...
Vagngatan

Vagngatan

Vagngatan i Kneippen namngavs den 14 juni 1956. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Gatan ligger vid Torsgatan och Hammargatan så namnet syftar sannolikt på Tors vagn som drogs av bockarna Tanngnjost och Tanngrisner.
Kvarteret Oxen

Kvarteret Oxen

Oxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1897 i Kneippen och ingår i namngruppen ”djur”. (Kvarteret Oxen till höger om torget Korshagen. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)