Vägträffen

Vägträffen

Vägträffen i Kneippen namngavs den 18 juni 1936. Vid platsen strålade sex vägar samman. (Borgs villastad år 1902. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)
Kvarteret Kvaggan

Kvarteret Kvaggan

Kvarteret Kvaggan i Kneippen var namngivet 1897. Namngrupp ”djur”. Kvagga är en utdöd zebraart som var övervägande brun, och endast vit- och svartrandig på huvudet och halsen. Det sista vilda djuret sköts i Oranjefristaten i Afrika 1878, och den allra sista kvaggan...
Kvarteret Höken

Kvarteret Höken

Kvartersnamnet Höken i Kneippen är känt sedan 1897. Namngrupp ”djur”. (Förskolan Hultet vid korsningen Villagatan–Bragegatan i kvarteret Höken år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)