Kvarteret Konstantinopel

Kvarteret Konstantinopel

Kvarteret Konstantinopel i Gamla staden var namngivet 1728, De andra kvarteren med geografiska namn ligger i närheten av hamnen och namnvalet saknar rimlig förklaring. Edward Ringborg gjorde ändå ett försök utifrån det faktum att borgmästare Jacob Ekbohm 1728 ägde...
Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan i Kneippen namngavs senast 1897. Namngrupp ”djur”. (Borgs församlings f.d. kyrkoherdeboställe och pastorsexpedition vid Vinkelgatan i kvarteret Skatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Centralstationen

Kvarteret Centralstationen

Den 12 september 2000 namngavs kvarteret Centralstationen i Butängen. Det byggnadsminnesförklarade stationshuset i Norrköping ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Året därpå öppnades bandelen...
Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Den 10 september 1979 namngavs kvarteret Gångjärnet i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.