Kvarteret Stopet

Kvarteret Stopet

Kvarteret Stopet i Östantill var namngivet 1728. Kanske fick kvarteret, liksom Pokalen, sitt namn efter en krog. Edward Ringborg framkastade teorin att namnet innehåller det gamla rymdmåttet stop (1/2 kanna) med anledning av att det är mycket mindre än grannkvarteret...