Kvarteret Statorn

Kvarteret Statorn

Kvarteret Statorn i Butängen namngavs den 13 maj 1959. Namngrupp ”elektriska termer”. De intilliggande kvarteren i Ingelsta hör till denna namngrupp. Statorn är den stationära delen i en elektrisk maskin.
Kvarteret Elementarskolan

Kvarteret Elementarskolan

Kvartersnamnet Elementarskolan är belagt första gången 1862. I kvarteret invigdes 1868 Norrköpings Elementarskolas nya byggnad, som hade ritats av stadsarkitekten Carl Theodor Malm: ”Det nya hus som från sin luftiga höjd så majestätiskt inbjuder till delaktighet i...