Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen på Saltängen namngavs den 26 juni 1958. Namnberedningen och drätselkammaren hade föreslagit kvartersnamnet Kolingen, vilket magistraten avslog. Skepparen föreslogs utan motivering, men syftar sannolikt allmänt på alla de skeppare som genom...
Kvarteret Gamla Varvet

Kvarteret Gamla Varvet

Kvarteret Gamla Varvet på Saltängen namngavs den 8 juni 2017. Här på den dåvarande Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med Louis De Geer inblandad. År...
Saltängsbron

Saltängsbron

Saltängsbron mellan Gamla staden och Saltängen namngavs den 29 maj 1980. Den första Saltängsbron (eller Nya bron) bekostades av hertig Johan och byggdes av allmogen 1614, och ledde till Nya staden på Saltängen. Den bro som invigdes 1837 fick namnet Oscar Fredriks bro...
Slottsgränden

Slottsgränden

Slottsgränden, som finns med på 1769 års kartor, leder till Johannisborgs slott från Strömmen. Det befästa slottet började uppföras i början av 1610-talet som residens för hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och stod färdigt 1639. Slottet ritades av Hans Fleming...