Kvarteret Stenhuset

Kvarteret Stenhuset

Kvarteret Stenhuset hör till 1729 års kvartersnamn. Här låg Louis De Geers palats, Stenhuset, som uppfördes 1627–1646 i rött och gult tegel, och var dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Anläggningen omfattade också två flyglar, ekonomibyggnader, stall,...
Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen

Den 26 juni 1958 namngavs kvarteret Skepparen i Saltängen. Namnberedningen och drätselkammaren hade föreslagit kvartersnamnet Kolingen, vilket magistraten avslog. Skepparen föreslogs utan motivering, men syftar sannolikt allmänt på alla de skeppare som genom historien...
Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun har fått sitt namn senast 1729 av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur Nordén ansåg att nunnorna i Askeby hade låtit bygga bron till holmen, som klostret...

Saltängen

Saltängen användes under medeltiden som åkermark av stadsborna. Under första halvan av 1600-talet anlades Nya staden norr om Strömmen och man nådde området via Saltängsbron från 1614. Nya stadens rätvinkliga stadsplan är den äldsta bevarade i Sverige och den kom sedan...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.