Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen i Saltängen namngavs den 26 juni 1958. Namnberedningen och drätselkammaren hade föreslagit kvartersnamnet Kolingen, vilket magistraten avslog. Skepparen föreslogs utan motivering, men syftar sannolikt allmänt på alla de skeppare som genom historien...
Kvarteret Gasklockan

Kvarteret Gasklockan

Den 8 juni 2017 namngavs kvarteret Gasklockan i Saltängen. Här låg Norrköpings gasverk 1851–1988. När gasklockan för lagring av gasen byggdes 1851 var den landets andra. Gasen tillverkades genom kokning av kol, och restprodukten tjära har gjort att området är kraftigt...
Saltängsbron

Saltängsbron

Den 29 maj 1980 namngavs Saltängsbron. Den första Saltängsbron (eller Nya bron) bekostades av hertig Johan och byggdes av allmogen 1614, och ledde till Nya staden på Saltängen. Den bro som invigdes 1837 fick namnet Oscar Fredriks bro efter arvfursten Oscar...
Kvarteret Munken

Kvarteret Munken

Kvarteret Munken i Saltängen var namngivet 1729. Bakgrunden till namnet är oklar. Arthur Nordén ansåg de bredvid varandra liggande kvarteren Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till Askeby kloster. Nunnorna skulle ha låtit bygga Jungfrubron, som från åtminstone...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.