Kvarteret Munken

Kvarteret Munken

Kvarteret Munken i Saltängen var namngivet 1729. Bakgrunden till namnet är oklar. Arthur Nordén ansåg de bredvid varandra liggande kvarteren Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till Askeby kloster. Nunnorna skulle ha låtit bygga Jungfrubron, som från åtminstone...
Kvarteret Skeppsdockan

Kvarteret Skeppsdockan

Den 4 mars 1941 namngavs kvarteret Skeppsdockan i Saltängen. Kvarteret tillkom genom en sammanslagning av kvarteren Skeppsholmen (1729) och Dockan (1862). På Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från och med 1740-talet. Här låg 1848 Gamla...
Kaktusplanteringarna 1926–2020

Kaktusplanteringarna 1926–2020

Sedan 1926 har Carl Johans park av prytts av kaktusplanteringar med motiv som hyllat och uppmärksammat olika jubilarer. 2020: Norrköpings Skidklubb 125 år 2019: Norrköpings Kappsimningsklubb 100 år 2018: Högre Allmänna Läroverket/De Geergymnasiet 150 år 2017:...
Gamla varvet på Saltängen

Gamla varvet på Saltängen

Interiör från ett av bostadshusen i den s k dockgården på Saltängen, det med adressen Norra Strömsgatan 20. Tidpunkten är kring sekelskiftet. Som tvåa från vänster ser vi frun i huset, Anna Lovisa Eriksson, född i Tåby år 1827. De tre övriga är hennes barn – väverskan...
Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden i Saltängen namngavs senast 1862. Namngrupp ”sjöfåglar”. När Saltängen under 1800-talets andra hälft utvidgades med 27 kvarter öster om Varvsgatan fick 24 av dem namn efter sjö-, träsk- och kärrfåglar ”vilka permanent eller sporadiskt besökt...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.