Kvarteret Gamla Varvet på Saltängen namngavs den 8 juni 2017.

Här på den dåvarande Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med Louis De Geer inblandad. År 1812 inleddes den Hammarstenska varvsepoken och under Olof Hammarstens ledning byggdes ett stort antal hjulångare, bland annat ångfartyget Norrköping (den första ångbåten på Bråviken) och Eric Nordevall (ett av de första maskindrivna fartygen som trafikerade Göta Kanal och som sjönk i Vättern 1856). Sedan sonen Per Wilhelm Hammarsten tagit över varvsrörelsen ledde ett par misslyckade kontrakt under Krimkriget till varvets konkurs 1857.