Kvarteret Strandpiparen på Saltängen namngavs senast 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”.