Kvarteret Ruddammen

Kvarteret Ruddammen

Kvarteret Ruddammen i Östantill var namngivet 1728. ”På kvadraten Ruddammens tomt låg på 1600-talet en stor trädgård, hvari måhända någon ruddamm varit anordnad”, noterade Arthur Nordén. Ruda är en karpfisk, och ruddammar för fiskodling i Sverige nämns i källor från...
Kvarteret Eken

Kvarteret Eken

Kvarteret Eken i Östantill var namngivet 1728. I kvarteret bodde ”den i stadens historia märklige borgmästaren Jacob Ekbohm, som spelade en viktig roll vid branden 1719”, skriver Arthur Nordén. Jacob Ekbohm (1683–1758) var justitieborgmästare i Norrköping från 1717...
Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan i Östantill namngavs senast 1876. Namngrupp ”fåglar”. (Bostadshus i kvarteret Ärlan i hörnet av Hantverkaregatan och Östra Promenaden. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar )
Generalsgatan

Generalsgatan

Många generaler har pekats ut som namngivare åt Generalsgatan, men inget allmänt accepterat svar har hittats. Möjligen kan gatan vara uppkallad efter de generaler som bevistade riksdagen 1769, men emot det talar att den hade fått sitt namn redan före riksdagen. Enligt...
Kvarteret Köksträdgården

Kvarteret Köksträdgården

Den 14 juni 2016 namngavs kvarteret Köksträdgården i Östantill. Det nybildade kvarteret ligger på Nya torget som 1863 anlades i kvarteret Trädgården, och det nya namnet valdes för att knyta an till det gamla från 1728. I området låg under 1500- och 1600-talen en stor...
Kvarteret Västra Strömsholmen

Kvarteret Västra Strömsholmen

Den 27 maj 2014 namngavs kvarteret Västra Strömsholmen i Östantill. Strömsholmen fick sitt namn av läget i Strömmen och kallades före 1848 Skeppsholmen, Blekholmen och Bykholmen. (Restaurangen på Strömsholmen år 1885. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.