Kvarteret Granen i Östantill namngavs senast 1876 tillsammans med grannkvarteren Enen och Tallen.

(Kvarteret Granen utmed Generalsgatan vid Stortorget. Vykort)