Kvarteret Fenix

Kvarteret Fenix

Den 22 september 1938 namngavs kvarteret Fenix i Såpkullen. Kvarteret fick sitt namn inför byggandet av Norrköpings nya brandstation, som invigdes 1940. Namnet kan kopplas till den mytiska Fågel Fenix och inskriptionen på en stentavla vid entrén till rådhuset:...
Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan

Kvarteret Yrhättan i Kneippen namngavs senast 1897. Alla andra ursprungliga kvarter i Borgs villastad fick namn efter djur (utom Trekanten) och varför detta fick namnet Yrhättan är ytterst oklart. (Villastadsskolan i kvarteret Yrhättan år 2019. Foto: Peter...
Holmbrogränden

Holmbrogränden

Den 19 september 1935 namngavs Holmbrogränden i Nordantill. Gränden hade 1935 inget officiellt namn, men i beslutet om namngivning konstaterades att ”på en gammal karta från år 1826 kallas gränden för Holmbro-Gränden och bron, som går över till Holmens bruk, för...
Kristinagatan

Kristinagatan

Den 18 september 1958 namngavs Kristinagatan på gränsen mellan Gamla staden och Östantill. ”Den nuvarande Östra Kyrkogatan, som enligt Generalplanen skall bli en huvudgata, bör ha ett ståtligt namn. Drottning Kristina d.y. hade 1654–89 Norrköping till huvudstad i sina...
Kvarteret Stadshospitalet

Kvarteret Stadshospitalet

Den 16 september 1954 namngavs kvarteret Stadshospitalet i Kneippen. Här vid Strömbacken låg Norrköpings lasarett 1881–1927. Det ersatte lasarettet i kvarteret Varvet vid Hedvigs kyrka, och ansågs när det invigdes vara ett av landets modernaste. Från början hade det...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.