Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus i Nordantill finns med på 1729 års karta. ”Kvarteret upptogs in i sen tid av gamla kåkar, illa beryktade”, förklarade Arthur Nordén. (Textilfabriken YFA i kvarteret Kåkenhus. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kanontorget

Kanontorget

På Kanontorget var upplagsplats för kanoner från Finspångs bruk som skulle skeppas ut från Norrköpings hamn. Bruket var under 300 år landets största kanongjuteri och tillverkningen pågick fram till 1911 då Bofors tog över verksamheten. Torget finns med på 1848 års...