Kvarteret Järnstången

Kvarteret Järnstången

Kvarteret Järnstången i Östantill var namngivet 1728. Arthur Nordén hittade två tomtägare 1728 som möjligen skulle kunna ha gett upphov till namnet: ”Om kvadraten Järnstången har något med Carl Dragare att göra, må lämnas osagdt, och gelbgjutaren Hans Vilhelm kan väl...
Lundatorpsvägen

Lundatorpsvägen

Lundatorpsvägen i Himmelstalund namngavs den 14 juli 1942. Vilket torp som har fått ge namn åt vägen är oklart. Något Lundatorp har varken återfunnits i ortnamnsregistret eller på kartor. Det rör sig sannolikt om ett torp som lytt under antingen Himmelstalunds gård,...
Kvarteret Hörnet

Kvarteret Hörnet

Kvartersnamnet Hörnet omtalas första gången 1876. Kvarteret bildade ett hörn där Södra Promenaden och Västra Promenaden möttes. (Demonstration framför Kristinaskolan i kvarteret Hörnet den 1 maj 1917. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)...