Varvsgatan

Varvsgatan

Gatan löper intill kvarteren Skeppsholmen och Dockan och fram till Gamla varvet, enligt 1848 års karta. På Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) fanns varvsverksamhet från och med 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med...
Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet i Nordantill var namngivet 1729. Rådmannen Elias Westerblad ägde två tomter i kvarteret 1728 och kan ha gett upphov till namnet. Han var vice häradshövding när han 1709 gifte sig med Helena de Gomsez, dotter till den Amsterdamfödde brukspatronen på...
Kvarteret Garvaren

Kvarteret Garvaren

Kvarteret Garvaren i Nordantill namngavs den 15 januari 2016. Namnet föreslogs med tanke på den intilliggande Garvaregatan. Vid gatan låg förr flera garverier. Bland annat ägde garvaren mäster Lundgren tomt nr 4 i kvarteret Asken och garvaren rådman Åkerström tomt nr...
Kvarteret Barkbocken

Kvarteret Barkbocken

Kvarteret Barkbocken i Rambodal namngavs den 14 januari 1974. Namngrupp ”insekter”. Kvarteret hörde vid namngivningstillfället till Smedby och namnet anknyter därför till insektsnamnen i den stadsdelen.