Kvarteret Täppan i Nordantill var namngivet 1729.

Enligt Edward Ringborg är Täppan en gammal beteckning på området. Arthur Nordén ansåg att namnet kanske var en parallell till kvarteret Lyckan (= åkerlappen).

(Arbis i kvarteret Täppan år 2008. Foto: Sakletare/Wikimedia Commons public domain)