Kvarteret Enväldet

Kvarteret Enväldet

Kvarteret Enväldet i Nordantill är känt sedan 1729. Kvartersnamnet är tillsammans med grannkvarteret Vett och Vapen, enligt Ringborg ”det konservativa Norrköpings gensaga emot 1719–1720 års regeringsform” och en ”hyllning åt ’suveräniteten’”. Han lade dock inte fram...
Kvarteret Stjärnan

Kvarteret Stjärnan

Kvartersnamnet Stjärnan i Nordantill är känt sedan 1729 men namnet saknar förklaring. (Centralgaraget i korsningen Vattengränden – Slottsgatan i kvarteret Stjärnan år 1954. Foto från Östergötlands Folkblad. Ur Östergötlands museums...
Kvarteret Busken

Kvarteret Busken

Kvartersnamnet Busken är känt sedan 1729. Nästan halva kvarteret upptogs i slutet av 1720-talet av rådman Gustaf Carl Barckmans trädgård, vilket kan ha legat bakom kvartersnamnet. (Kvarteret Busken 1926. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Bergsbron

Bergsbron

Den första bron på platsen byggdes i början av 1640-talet. Den störtade samman 1661 och återuppbyggdes på initiativ av invånarna i Norra kvarteret 1661–1662. En ny bro av sprängd gråsten uppfördes 1775. Den våldsamma vårfloden i april 1788 skapade stor oreda och...
Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus i Nordantill finns med på 1729 års karta. ”Kvarteret upptogs in i sen tid av gamla kåkar, illa beryktade”, förklarade Arthur Nordén. (Textilfabriken YFA i kvarteret Kåkenhus. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)