Dragsgatan

Dragsgatan

Dragsgatan löpte vid Drags fabriker. Namnet Drag åsyftar att man här var tvungen att dra båtarna förbi forsarna i Strömmen. När Norrköping blev Sveriges ledande textilstad på 1700-talet var Drags det dominerande företaget. Ylletillverkningen hade startat redan 1642...
Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet i Nordantill var namngivet 1729. Rådmannen Elias Westerblad ägde två tomter i kvarteret 1728 och kan ha gett upphov till namnet. Han var vice häradshövding när han 1709 gifte sig med Helena de Gomsez, dotter till den Amsterdamfödde brukspatronen på...
Kvarteret Garvaren

Kvarteret Garvaren

Kvarteret Garvaren i Nordantill namngavs den 15 januari 2016. Namnet föreslogs med tanke på den intilliggande Garvaregatan. Vid gatan låg förr flera garverier. Bland annat ägde garvaren mäster Lundgren tomt nr 4 i kvarteret Asken och garvaren rådman Åkerström tomt nr...
Vattengatan

Vattengatan

Vattengatan, som omtalas första gången 1769, ledde till en öppen plats vid Strömmen med vattenhämtningsställe för boende i den norra stadsdelen. (Vykort 1902)
Kvarteret Teatern

Kvarteret Teatern

Kvarteret Teatern i Nordantill namngavs den 27 november 1957. Här låg Eklundska teatern 1850–1904. Den hade uppförts på initiativ av grosshandlare Gustaf Eklund och rymde en publik på 850 personer. Träbyggnaden dömdes ut som brandfarlig och revs sedan en stor...