Kvartersnamnet Stjärnan i Nordantill är känt sedan 1729 men namnet saknar förklaring.

(Centralgaraget i korsningen Vattengränden – Slottsgatan i kvarteret Stjärnan år 1954. Foto från Östergötlands Folkblad. Ur Östergötlands museums samlingar)