Holmengatan

Holmengatan

Holmengatan i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993. När Holmens gamla fabriksområde blev allmän mark skapades en gata som fick namnet Holmengatan. Den motsvarar Bruksgatan som var det centrala trafikstråket i fabriksområdet. Grunden till Holmens bruk lades...
Kvarteret Kopparkypen

Kvarteret Kopparkypen

När kvarteret Kopparkypen namngavs (senast 1729) låg här kopparslagaren Jöns Fahlbergs gård. En kyp är ett större kärl eller kittel, exempelvis ett färgkar eller ett formkar för papperstillverkning. (S:t Persgatan vid kvarteret Kopparkypen. Ur Wilhelm Wibergs samling,...
Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen i stadsdelen Berget namngavs senast 1912. Toppen namngavs förmodligen samtidigt som kvarteret Klinten och de båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen. (Kvarteret Toppen på högra sidan av S:t Persgatan....
Fenixrondellen

Fenixrondellen

Fenixrondellen på gränsen mellan Såpkullen och Berget namngavs den 5 december 2007. Rondellen har fått sitt namn av att den ligger vid kvarteret Fenix. Kvarteret i sin tur namngavs inför byggandet av Norrköpings nya brandstation, som invigdes 1940. Namnet kan kopplas...
Bergsbron

Bergsbron

Den första bron på platsen byggdes i början av 1640-talet. Den störtade samman 1661 och återuppbyggdes på initiativ av invånarna i Norra kvarteret 1661–1662. En ny bro av sprängd gråsten uppfördes 1775. Den våldsamma vårfloden i april 1788 skapade stor oreda och...
Kvarteret Klippan

Kvarteret Klippan

Kvartersnamnet Klippan i stadsdelen Berget är belagt första gången 1862. ”Efter numera bortsprängda bergpartier”, anger Arthur Ringborg. När Promenaden förlängdes västerut sprängdes ett antal höjdpartier bort. (Lenningska Vävskolan i korsningen Södra Promenaden...