Kvarteret Röken

Kvarteret Röken

Kvarteret Röken i stadsdelen Berget var namngivet 1729. Namnet saknar känd förklaring. (Bostadshus i kvarteret Röken vid korsningen Nygatan-Källvindsgatan år 1944. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Fjället

Kvarteret Fjället

Kvarteret Fjället i stadsdelen Berget namngavs senast 1876. Kvarteren Fjället och Åsen utgjorde bergformationer som sprängdes bort när Västra Promenadens drogs fram. (Kvarteret Fjället vid Sydvästra Promenaden, nuvarande Södra Promenaden. Vykort. Ur Östergötlands...
Butgatan

Butgatan

Butgatan i stadsdelen Berget finns med på 1769 års stadskartor. Bakgrunden till namnet är inte klarlagd. Butängen norr om staden är känd sedan 1600-talet, och på Saltängen fanns 1729 kvarteret Butängen och i början av 1760-talet en Butgatan. Om det finns någon...
Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen i stadsdelen Berget var namngivet 1729. ”Måhända ordlek, anspelande på läget i Dalen, trots att kvadraten tillhörde Bergskvarteret”, spekulerade Edward Ringborg. Även Arthur Nordén är inne på det geografiska läget men utesluter inte att namnet kan...
Kvarteret Vävstolen

Kvarteret Vävstolen

Kvarteret Vävstolen i stadsdelen Berget var namngivet 1728. ”Hör till de svårförklarliga namnen”, ansåg Arthur Nordén, men Edward Ringborg lät sig inte avskräckas: ”Antagligen rymdes inom kvadraten ett större antal handvävstolar än på andra ställen inom staden.”...
Kvarngatan

Kvarngatan

Kvarngatan gick ursprungligen utmed Strömmen och har fått sitt namn av de många kvarnar som låg här. Den har tidigare kallats Ågatan (1733) och Kvarngatan från senast 1769.