Den första Bergsbron byggdes senast 1719.

På Norrköpingskartan från 1640 finns ingen bro här, men på 1719 års karta återfinns ”Bergs Broen” för första gången. En ny bro av sprängd gråsten uppfördes 1775. Den våldsamma vårfloden i april 1788 skapade stor oreda och förstörelse: den raserade fyra av Bergsbrons stenvalv, störtade Gamlebro i djupet och ryckte bort Holmenbron. Endast Saltängsbron lyckades man med stor svårighet rädda. År 1901 ersattes den stenbron av den nuvarande monumentala bron i betong, 145 meter lång, 13 meter bred. Bron har sannolikt fått sitt namn från stadsdelen Bergskvarteret.

(Bergsbron före 1901. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)