Kvartersnamnet Spetsen i Nordantill är känt sedan 1729 och saknar förklaring.

(Kvarteret Spetsen vid Skvallertorget. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)