Spetsen är känt sedan 1729 men kvartersnamnet saknar förklaring.

(Kvarteret Spetsen vid Skvallertorget. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.