Spetsen är känt sedan 1729 men kvartersnamnet saknar förklaring.

(Kvarteret Spetsen vid Skvallertorget. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)