Jägaregatan

Jägaregatan

Den 14 oktober 1937 namngavs Jägaregatan i Klingsberg. Gatan fick sitt namn av att Svenska Jägareförbundet hade sin skjutbana i nuvarande Klingsbergsparken vid gatans slut. Platsen var ”en med löfträd bevuxen kulle och öfverst på denna en åttkantig pavillon jemte den...
Kvarteret Komministern

Kvarteret Komministern

Kvarteret Komministern i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”kyrkliga ämbeten”. Kvarteren Adjunkten, Klockaren, Komministern, Kyrkoherden och Prosten fick sina namn efter den intilliggande S:t Johannes kyrka. En komminister är en präst under kyrkoherden....
Trozelligatan

Trozelligatan

Trozelligatan i Söderstaden och Klingsberg namngavs den 15 juni 1911. Gatunamnet hör till gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Henning Trozelli (1816–1877) blev 1838 delägare i Holmens bruk, vilket hans fader Lars Magnus Trozelli drev tillsammans med John Swartz....
Kvarteret Prytzängen

Kvarteret Prytzängen

Kvarteret Prytzängen i Klingsberg namngavs den 31 mars 1942. I närheten av kvarteret låg Prytzbacken som var ett ”sommarställe med trädgård” som ägts av Norrköpingsfabrikören Carl Anders Georg Prytz (1806–1883).
Holmstagatan

Holmstagatan

Den 12 mars 1931 namngavs Holmstagatan i Klingsberg. Gatan fick sitt namn av att den leder löper förbi Holmstaskolan. Skolan invigdes 1869 och vid sekelskiftet var Moa Martinson elev här. Skolan kallas i dag Lilla Holmstad till skillnad mot Stora Holmstad som byggdes...