Kvarteret Prytzängen

Kvarteret Prytzängen

Kvarteret Prytzängen i Klingsberg namngavs den 31 mars 1942. I närheten av kvarteret låg Prytzbacken som var ett ”sommarställe med trädgård” som ägts av Norrköpingsfabrikören Carl Anders Georg Prytz (1806–1883).
Holmstagatan

Holmstagatan

Den 12 mars 1931 namngavs Holmstagatan i Klingsberg. Gatan fick sitt namn av att den leder löper förbi Holmstaskolan. Skolan invigdes 1869 och vid sekelskiftet var Moa Martinson elev här. Skolan kallas i dag Lilla Holmstad till skillnad mot Stora Holmstad som byggdes...
Grönhögsgatan

Grönhögsgatan

Grönhögsgatan i Klingsberg namngavs den 16 september 1965. Stora Grönhög (eller Grönhögstorp) var ett torp och Lilla Grönhög en backstuga sydost om det så kallade Grönhögsberget under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet.