Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”yrken”. Rådmän var förr titeln på de personer som jämte borgmästaren bildade magistraten i en stad. Numera är en rådman en juridiskt utbildad ledamot av en tingsrätt eller en förvaltningsrätt....
Kvarteret Stadsgränsen

Kvarteret Stadsgränsen

Kvarteret Stadsgränsen i Klingsberg namngavs den 16 juni 1938. Namnet ”föreslås med anledning därav, att den gamla stadsgränsen framgick snett över kvarteret”. I kung Albrekts privilegiebrev för Norrköping den 7 april 1384 fastställdes stadens gränser mot de...
Fältskärsgatan

Fältskärsgatan

Fältskärsgatan i Klingsberg namngavs den 12 mars 1931. Området i norra delen av Fältskärsgatan köptes upp och styckades av till tomter av Norrköpings siste fältskär Ernst Pehrsson (1875–1955) och gatan genom villaområdet fick sitt namn ”till erinran om det gamla...
Jägaregatan

Jägaregatan

Den 14 oktober 1937 namngavs Jägaregatan i Klingsberg. Gatan fick sitt namn av att Svenska Jägareförbundet hade sin skjutbana i nuvarande Klingsbergsparken vid gatans slut. Platsen var ”en med löfträd bevuxen kulle och öfverst på denna en åttkantig pavillon jemte den...
Kvarteret Komministern

Kvarteret Komministern

Kvarteret Komministern i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”kyrkliga ämbeten”. Kvarteren Adjunkten, Klockaren, Komministern, Kyrkoherden och Prosten fick sina namn efter den intilliggande S:t Johannes kyrka. En komminister är en präst under kyrkoherden....