Kvarteret Stadsgränsen i Klingsberg namngavs den 16 juni 1938.

Namnet ”föreslås med anledning därav, att den gamla stadsgränsen framgick snett över kvarteret”. I kung Albrekts privilegiebrev för Norrköping den 7 april 1384 fastställdes stadens gränser mot de kringliggande häraderna. I söder har Albrektsvägen delvis samma sträckning som stadsgränsen och den fick därför sitt namn till minne av kungen. Privilegiebrevet är Norrköpings stadsarkivs äldsta dokument.