Kvarteret Rådmannen i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944.

Namngrupp ”yrken”. Rådmän var förr titeln på de personer som jämte borgmästaren bildade magistraten i en stad. Numera är en rådman en juridiskt utbildad ledamot av en tingsrätt eller en förvaltningsrätt.

(Albrektsvägen vid kvarteret Rådmannen cirka 1953. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)