Den 14 oktober 1937 namngavs Jägaregatan i Klingsberg.

Gatan fick sitt namn av att Svenska Jägareförbundet hade sin skjutbana i nuvarande Klingsbergsparken vid gatans slut. Platsen var ”en med löfträd bevuxen kulle och öfverst på denna en åttkantig pavillon jemte den vackraste utsigt öfver den kringliggande nejden, skjutbanan anlagd i en nedanför befintlig skuggrik allée”, rapporterade Norrköpingskuriren från invigningen 1859. Skyttepaviljongen, ritad av Gustaf Zander, fanns fortfarande kvar då gatan fick sitt namn.

(Gustaf Zander: Project till en paviljong vid Klingsberg, 1862. Zanderska samlingen, Norrköpings stadsarkiv)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.