Den 14 oktober 1937 namngavs Jägaregatan i Klingsberg.

Gatan fick sitt namn av att Svenska Jägareförbundet hade sin skjutbana i nuvarande Klingsbergsparken vid gatans slut. Platsen var ”en med löfträd bevuxen kulle och öfverst på denna en åttkantig pavillon jemte den vackraste utsigt öfver den kringliggande nejden, skjutbanan anlagd i en nedanför befintlig skuggrik allée”, rapporterade Norrköpingskuriren från invigningen 1859. Skyttepaviljongen, ritad av Gustaf Zander, fanns fortfarande kvar då gatan fick sitt namn.

(Gustaf Zander: Project till en paviljong vid Klingsberg, 1862. Zanderska samlingen, Norrköpings stadsarkiv)