Fältskärsgatan i Klingsberg namngavs den 12 mars 1931.

Området i norra delen av Fältskärsgatan köptes upp och styckades av till tomter av Norrköpings siste fältskär Ernst Pehrsson (1875–1955) och gatan genom villaområdet fick sitt namn ”till erinran om det gamla fältskärsyrket”. Ernst Pehrson hade sin mottagning på Drottninggatan och hans namnskylt och reklamtavla som består av en inramad samling tänder finns på Norrköpings stadsmuseum.

(Konsumbutiken på Fältskärsgatan, Foto: Sune Sundahl/Arkitektur- och designcentrum)