Kvarteret Komministern i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944.

Namngrupp ”kyrkliga ämbeten”. Kvarteren Adjunkten, Klockaren, Komministern, Kyrkoherden och Prosten fick sina namn efter den intilliggande S:t Johannes kyrka. En komminister är en präst under kyrkoherden.

(Åkessons Livsmedel på Fridtunagatan 3 i kvarteret Komministern år 1965. Bild från Anne Marie Lindman)