Kvarteret Kyrkoherden

Kvarteret Kyrkoherden

Kvarteret Kyrkoherden i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”kyrkliga ämbeten”. En kyrkoherde är en präst som fungerar som arbetsledare i ett pastorat. (Flerbostadshus i kvarteret Kyrkoherden år 2022. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...
Kvarteret Monopolet

Kvarteret Monopolet

Kvarteret Monopolet i Klingsberg namngavs den 1 december 1949. Namngrupp ”tobak och eld”. År 1914 beslutade riksdagen om statligt monopol på tobakstillverkning och året därpå bildades AB Svenska Tobaksmonopolet. Samtliga svenska tobakstillverkare förstatligades,...
Kvarteret Aspängen

Kvarteret Aspängen

Kvarteret Aspängen i Klingsberg namngavs den 14 oktober 1937. Söder om kvarteren Aspetäppan och Aspängen låg på 1800-talet jordlotten Aspängen som ägdes av Kättsätters gård. (Mödra- och spädbarnshemmet, senare Klingsbergsgården, i kvarteret Aspängen år 1942. Okänd...
Kvarteret Aktuarien

Kvarteret Aktuarien

Kvarteret Aktuarien i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”yrken”. Aktuarie är en äldre titel för tjänsteman i offentlig förvaltning med huvudsakligen statistiska uppgifter. (Kvarteret Aktuarien från Klingsbergsparken år 2019. Foto: Peter...
Kvarteret Lilla Fridtuna

Kvarteret Lilla Fridtuna

Kvarteret Lilla Fridtuna i Klingsberg namngavs den 16 juni 1938. Kvarteret är döpt efter handelsträdgården Lilla Fridtuna som låg där kvarteret stakades ut. Rörelsen kallades Lilla Fridtuna i förhållande till Stora Fridtuna som låg inne i stadsområdet i nuvarande...