Kvarteret Aktuarien

Kvarteret Aktuarien

Kvarteret Aktuarien i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”yrken”. Aktuarie är en äldre titel för tjänsteman i offentlig förvaltning med huvudsakligen statistiska uppgifter. (Kvarteret Aktuarien från Klingsbergsparken år 2019. Foto: Peter...
Kvarteret Lilla Fridtuna

Kvarteret Lilla Fridtuna

Kvarteret Lilla Fridtuna i Klingsberg namngavs den 16 juni 1938. Kvarteret är döpt efter handelsträdgården Lilla Fridtuna som låg där kvarteret stakades ut. Rörelsen kallades Lilla Fridtuna i förhållande till Stora Fridtuna som låg inne i stadsområdet i nuvarande...
Trozelligatan

Trozelligatan

Trozelligatan i Söderstaden och Klingsberg namngavs den 15 juni 1911. Gatunamnet hör till gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Henning Trozelli (1816–1877) blev 1838 delägare i Holmens bruk, vilket hans fader Lars Magnus Trozelli drev tillsammans med John Swartz....
Eknäsgatan

Eknäsgatan

Eknäsgatan i Klingsberg namngavs den 12 mars 1931. Eknäs var i slutet av 1800-talet ett torp med handelsträdgård. I början av 1900-talet styckades marken av till egnahemsbebyggelse och villasamhället kring nuvarande Eknäsgatan och Fältskärsgatan kom att kallas...