Trozelligatan i Söderstaden och Klingsberg namngavs den 15 juni 1911.

Gatunamnet hör till gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Henning Trozelli (1816–1877) blev 1838 delägare i Holmens bruk, vilket hans fader Lars Magnus Trozelli drev tillsammans med John Swartz. År 1845 överlät fadern bruket med kvarnar, verkstäder och fastigheter till Henning. Under Henning Trozellis tid introducerades klädestillverkningen på Holmen och papperstillverkningen expanderade. Trozelli den yngre dog ogift och testamenterade hela sin förmögenhet till Norrköpings stad för att under benämningen Lars Magnus Trozellis fond ge avkastning som skulle användas ”till allmänt nyttiga inrättningar, stiftelser eller anläggningar inom Norrköpings stad”.