Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan i Söderstaden namngavs den 15 juni 1911. Namnet hör till den i stadsdelen dominerande gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Petter Swartz (1726–1789) var född i Kroppa socken i Värmland på bergsmansgården Svartsången, som hans släkt brukat i flera...
Kvarteret Snövit

Kvarteret Snövit

Kvarteret Snövit i Söderstaden namngavs den 13 maj 1947. Namngrupp ”sagofigurer”. Kvarteren Askungen, Rödluvan och Snövit namngavs samtidigt och var områden ”för paviljonger, barnhem o.d.” i stadsplanen för Västra Såpkullen.
Kvarteret Kolonien

Kvarteret Kolonien

Kvarteret Kolonien i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921. Söder om kvarteret låg från 1907 – och ännu 1930 – ett område med koloniträdgårdar. (Kvarteret Kolonien vid Lagergrensgatan, på 1910- eller 1920-talet. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Hörngatan

Hörngatan

Hörngatan har fått sitt namn av det intilliggande kvarteret Hörnet, som bildade ett ”hörn” där Södra Promenaden och (dåvarande) Västra Promenaden möttes. Gatans förlängning på andra sidan Promenaden fick 1911 naturligt nog samma namn. Hörngatan ersatte Skvalgränden...
Dagsbergsvägen

Dagsbergsvägen

Namnet Dagsbergsvägen återfinns som gatunamn i staden på en karta 1930. Denna landsväg har kallats så redan långt tidigare, men även benämnts ”vägen till Skenäs och Färjestaden” (1769), ”vägen till Konungsund” (1848), ”vägen till Vikbolandet” (1870) och ”vägen till...
Gymnastikgatan

Gymnastikgatan

Gymnastikgränd omtalades första gången 1870 och den tog sin början vid det då nybyggda gymnastikhuset. Byggnaden, som i dag kallas Gamla Gymnastikhuset, stod färdigt 1868 och uppfördes i anslutning till det nya läroverket. Huset var Norrköpings första egentliga...