Kvarteret Åkerkroken

Kvarteret Åkerkroken

Kvarteret Åkerkroken i Söderstaden namngavs den 5 januari 1943. ”Gärdet som kallas Åkerkroken” vid söder om Dagsbergsvägen var 1798 en av stadens jordar. En åker i Åkerkroken hörde till det på 1700-talet indragna Norrköpings hospital och betecknades som...
Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen i Söderstaden namngavs den 15 december 1938. I Nelinsparken intill kvarteret finns den enda kända hällristningen inom Norrköpings stads ursprungliga område. Ristningen på klippan består av två skepp som är 30 centimeter långa och 5–8...
Kvarteret Örnen

Kvarteret Örnen

Kvarteret Örnen i Söderstaden namngavs senast 1906. Namngrupp ”fåglar”. (Flerfamiljshus i kvarteret Örnen vid korsningen Nelinsgatan–Askebygatan år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Törnrosa

Kvarteret Törnrosa

Kvarteret Törnrosa i Söderstaden namngavs den 1 november 1989. Kvarteret hette tidigare Klingstad efter gården Klingstad som låg strax norr om det. Det nya namnet inspirerades av de intilliggande kvarteren Askungen, Rödluvan och Snövit. (Nuvarande kvarteret Törnrosa...
Kvarteret Apelgården

Kvarteret Apelgården

Den 15 augusti 1975 namngavs kvarteret Apelgården i Söderstaden. Intill kvarteret låg på 1800-talet handelsträdgården Fridtuna, grundad av trädgårdsmästaren Wilhelm Leykauf (1819–1882). Han odlade fram Fridtunaäpplet, en höstsort som var vanlig i Norrköpingstrakten....
Trozelligatan

Trozelligatan

Trozelligatan i Söderstaden och Klingsberg namngavs den 15 juni 1911. Gatunamnet hör till gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Henning Trozelli (1816–1877) blev 1838 delägare i Holmens bruk, vilket hans fader Lars Magnus Trozelli drev tillsammans med John Swartz....