Kvarteret Snövit i Söderstaden namngavs den 13 maj 1947.

Namngrupp ”sagofigurer”. Kvarteren Askungen, Rödluvan och Snövit namngavs samtidigt och var områden ”för paviljonger, barnhem o.d.” i stadsplanen för Västra Såpkullen.