Alreiksgatan

Alreiksgatan

Alreiksgatan i Söderstaden namngavs den 21 mars 1912. Namngruppen ”märkesmän i stadens historia”. Anders Alreik (1792–1865) var bondson från Bankekinds socken, gick trivialskola i Norrköping och studerade senare vid Uppsala universitet. Han var verksam vid...
Kvarteret Åkerkroken

Kvarteret Åkerkroken

Kvarteret Åkerkroken i Söderstaden namngavs den 5 januari 1943. ”Gärdet som kallas Åkerkroken” vid söder om Dagsbergsvägen var 1798 en av stadens jordar. En åker i Åkerkroken hörde till det på 1700-talet indragna Norrköpings hospital och betecknades som...
Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen i Söderstaden namngavs den 15 december 1938. I Nelinsparken intill kvarteret finns den enda kända hällristningen inom Norrköpings stads ursprungliga område. Ristningen på klippan består av två skepp som är 30 centimeter långa och 5–8...
Kvarteret Örnen

Kvarteret Örnen

Kvarteret Örnen i Söderstaden namngavs senast 1906. Namngrupp ”fåglar”. (Flerfamiljshus i kvarteret Örnen vid korsningen Nelinsgatan–Askebygatan år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)