Nelinsgatan

Nelinsgatan

Nelinsgatan var den först anlagda gatan i Söderstaden (då kallad Nya staden). Den kallades Storgatan med Nelinsgatan inom parentes på 1906 års karta och namnet bekräftades officiellt 1912. Namnet är hämtat ur gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Grosshandlaren Carl...
Männen som gav namn åt gatorna på Söder

Männen som gav namn åt gatorna på Söder

”Den som vandrar genom gatorna på Söder bjuds på en lektion i Norrköpings personhistoria. Där lever minnet av en rad gamla Norrköpingsbor vidare på gatuskyltarna.” Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om männen som gav...
Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan i Söderstaden namngavs den 15 juni 1911. Namnet hör till den i stadsdelen dominerande gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Petter Swartz (1726–1789) var född i Kroppa socken i Värmland på bergsmansgården Svartsång, som hans släkt brukat i flera...
Kvarteret Rödluvan

Kvarteret Rödluvan

Kvarteret Rödluvan i Söderstaden namngavs den 13 maj 1947. Namngrupp ”sagofigurer”. Kvarteren Rödluvan och Snövit samt Askungen i Såpkullen namngavs samtidigt och var områden ”för paviljonger, barnhem o.d.” i stadsplanen för Västra...
Kvarteret Byggmästaren

Kvarteret Byggmästaren

Kvarteret Byggmästaren i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921. Namngrupp ”byggnadsyrken”. Sju kvarter i Söderstaden fick 1921 namn efter ”benämningen på de arbetskrafter, som vid bebyggandet av ifrågavarande område bliva behövliga”. (Kvarteret Byggmästaren vid...