Alreiksgatan

Alreiksgatan

Alreiksgatan i Söderstaden namngavs den 21 mars 1912. Namngruppen ”märkesmän i stadens historia”. Anders Alreik (1792–1865) var bondson från Bankekinds socken, gick trivialskola i Norrköping och studerade senare vid Uppsala universitet. Han var verksam vid...
Kvarteret Åkerkroken

Kvarteret Åkerkroken

Kvarteret Åkerkroken i Söderstaden namngavs den 5 januari 1943. ”Gärdet som kallas Åkerkroken” vid söder om Dagsbergsvägen var 1798 en av stadens jordar. En åker i Åkerkroken hörde till det på 1700-talet indragna Norrköpings hospital och betecknades som...
Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen i Söderstaden namngavs den 15 december 1938. I Nelinsparken intill kvarteret finns den enda kända hällristningen inom Norrköpings stads ursprungliga område. Ristningen på klippan består av två skepp som är 30 centimeter långa och 5–8...
Kvarteret Törnrosa

Kvarteret Törnrosa

Kvarteret Törnrosa i Söderstaden namngavs den 1 november 1989. Kvarteret hette tidigare Klingstad efter gården Klingstad som låg strax norr om det. Det nya namnet inspirerades av de intilliggande kvarteren Askungen, Rödluvan och Snövit. (Nuvarande kvarteret Törnrosa...