Vasaparken i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921.

”Detta namn har ju dels en oomstridd god historisk klang och dels sitt berättigande särskildt för ifrågavarande stadsplaneområde, enär det står i intimt samband med de från samma tidsskede av Sveriges historia  härstammande benämningarne på två andra öppna platser inom området, nämligen Gustaf Adolfs plan och Kristinaplatsen”, konstateras i underlaget till stadsfullmäktiges beslut.

Där parken nu ligger fanns på 1800-talet handelsträdgården Fridtuna, grundad av trädgårdsmästaren Wilhelm Leykauf (1819–1882) som planterade de första träden i Norra Promenaden 1858 och där hade reservträd
på rot. Senare drev Gustavianska barnhemmet ett hem för föräldralösa flickor i mangårdsbyggnaden och från 1907 fanns där även ett stort kolonilottsområde.