Kvarteret Apelgården i Söderstaden namngavs den 15 augusti 1975.

Intill kvarteret låg på 1800-talet handelsträdgården Fridtuna, grundad av trädgårdsmästaren Wilhelm Leykauf (1819–1882). Han odlade fram Fridtunaäpplet, en höstsort som var vanlig i Norrköpingstrakten. (Se även kvarteret Stora Fridtuna.)

(Förskolan Fridtunatäppan vid Hagebygatan i kvarteret Apelgården. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)