Kvarteret Stora Fridtuna i Söderstaden namngavs den 5 januari 1943.

Kvarteret uppkallades efter handelsträdgården Fridtuna, även kallad Stora Fridtuna för att skilja den från konkurrenten Lilla Fridtuna strax utanför stadsgränsen. Fridtuna grundades av trädgårdsmästaren Wilhelm Leykauf (1819–1882) som planterade de första träden i Norra Promenaden 1858 och här hade reservträd på rot. Senare drev Gustavianska barnhemmet ett hem för föräldralösa flickor i mangårdsbyggnaden.

(Kvarteret Stora Fridtuna på vänstra sidan av Wadströmsgatan. Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar, CC PDM)