Kvarteret Örnen i Söderstaden namngavs senast 1906.

Namngrupp ”fåglar”.

(Flerfamiljshus i kvarteret Örnen vid korsningen Nelinsgatan–Askebygatan år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)