Den 21 mars 1912 namngavs Askebygatan i Söderstaden.

Askeby kloster, öster om Linköping, ägde omkring 1378 två attungar jord i Alosa gärde (senare kallat Adelsgärdena) söder om staden där Askebygatan nu går. Klostret hade dessutom patronatsrätten till S:t Olofs kyrka i Norrköping – vilket bland annat innebar rätten att tillsätta präst – och ägde fiskerätt och tomter i staden.

Gatan kallades Allégatan på 1906 års karta (med Askebygatan inom parentes) och var den andra gatan som anlades i Södra förstaden. Namnet fastställdes formellt 1912.

(Askeby kyrka. Foto: Jan Norrman/Riksantikvarieämbetet)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.