Askebygatan i Söderstaden namngavs den 21 mars 1912.

Askeby kloster, öster om Linköping, ägde omkring 1378 två attungar jord i Alosa gärde (senare kallat Adelsgärdena) söder om staden där Askebygatan nu går. Klostret hade dessutom patronatsrätten till S:t Olofs kyrka i Norrköping – vilket bland annat innebar rätten att tillsätta präst – och ägde fiskerätt och tomter i staden.

Gatan kallades Allégatan på 1906 års karta (med Askebygatan inom parentes) och var den andra gatan som anlades i Södra förstaden. Namnet fastställdes formellt 1912.

(Askebygatan. Okänd fotograf)