Kvarteret Prytzängen i Klingsberg namngavs den 31 mars 1942.

I närheten av kvarteret låg Prytzbacken som var ett ”sommarställe med trädgård” som ägts av Norrköpingsfabrikören Carl Anders Georg Prytz (1806–1883).