Grönhögsgatan i Klingsberg namngavs den 16 september 1965.

Stora Grönhög (eller Grönhögstorp) var ett torp och Lilla Grönhög en backstuga sydost om det så kallade Grönhögsberget under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet.