Den 12 mars 1931 namngavs Holmstagatan i Klingsberg.

Gatan fick sitt namn av att den leder löper förbi Holmstaskolan. Skolan invigdes 1869 och vid sekelskiftet var Moa Martinson elev här. Skolan kallas i dag Lilla Holmstad till skillnad mot Stora Holmstad som byggdes bredvid den gamla skolan 1901 och revs 1994. Lilla Holmstad tjänstgjorde under den här tiden som lärarbostad, men återinvigdes som skola 1977 efter en genomgripande renovering och har sedan dess bland annat varit skoldaghem.

(Holmstaskolan 1901. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)