Trozelligatan

Trozelligatan

Trozelligatan i Söderstaden och Klingsberg namngavs den 15 juni 1911. Gatunamnet hör till gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Henning Trozelli (1816–1877) blev 1838 delägare i Holmens bruk, vilket hans fader Lars Magnus Trozelli drev tillsammans med John Swartz....
Eknäsgatan

Eknäsgatan

Eknäsgatan i Klingsberg namngavs den 12 mars 1931. Eknäs var i slutet av 1800-talet ett torp med handelsträdgård. I början av 1900-talet styckades marken av till egnahemsbebyggelse och villasamhället kring nuvarande Eknäsgatan och Fältskärsgatan kom att kallas...
Kvarteret Gåsetäppan

Kvarteret Gåsetäppan

Kvarteret Gåsetäppan i Klingsberg namngavs den 14 oktober 1937. Namnet kommer från ett markområde som ägts av polisnotarien Johan Gåse (1817–1880) vid poliskammaren i Norrköping. (Kvarteret Gåsetäppan längs Ekenäsgatan. Foto från samlingen Alderins foto i Norrköpings...