Tjustgatan

Tjustgatan

Tjustgatan i Marielund namngavs den 14 juni 1956. Genom en planändring 1946 delades Smålandsgatan i två delar av ny bebyggelse. Den södra delen fick 1956 namnet Tjustgatan ”vilket anspelar på att Tjust är en del av Småland”. Då man byggde ett flertal nya hus i...
Utställningsvägen

Utställningsvägen

Utställningsvägen i Himmelstalund namngavs den 13 juni 1963. Vägen leder till Mässhallen som byggdes för industri- och länsutställningen NU 64. (De nybyggda mässhallarna och utställningstälten på NU 64. Okänd fotograf. Ur drätselkontorets arkiv i Norrköpings...
Kvarteret Busken

Kvarteret Busken

Kvartersnamnet Busken är känt sedan 1729. Nästan halva kvarteret upptogs i slutet av 1720-talet av rådman Gustaf Carl Barckmans trädgård, vilket kan ha legat bakom kvartersnamnet. (Kvarteret Busken 1926. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Kvarteret Gamla Varvet

Kvarteret Gamla Varvet

Kvarteret Gamla Varvet på Saltängen namngavs den 8 juni 2017. Här på den dåvarande Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med Louis De Geer inblandad. År...