Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942. Namngrupp ”elektriska termer”. Apparat som omvandlar elektrisk energi, exempelvis från växelström till likström. (Westerholms strumpfabrik på Hagagatan i kvarteret Omformaren år 1959. Foto från ateljé...
Kvarteret Strömbrytaren

Kvarteret Strömbrytaren

Kvarteret Strömbrytaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942. Namngrupp ”elektriska termer”. Definieras av Nationalencyklopedin som ”inom elektrotekniken en apparat avsedd att sluta och bryta elektriska strömkretsar medelst öppningsbara kontakter eller på...
Nu grävs det på Himmelstalund

Nu grävs det på Himmelstalund

Numera spelas det fotboll på Himmelstalund Norra. Annat var det för 2 000 år sedan. Då stod det bondgårdar där. Det visar den arkeologiska undersökning som nu görs i området. Läs artikeln: Folkbladet (2020-05-10)