Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942. Namngrupp ”elektriska termer”. Apparat som omvandlar elektrisk energi, exempelvis från växelström till likström. (Westerholms strumpfabrik på Hagagatan i kvarteret Omformaren år 1959. Foto från ateljé...
Kvarteret Strömbrytaren

Kvarteret Strömbrytaren

Kvarteret Strömbrytaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942. Namngrupp ”elektriska termer”. Definieras av Nationalencyklopedin som ”inom elektrotekniken en apparat avsedd att sluta och bryta elektriska strömkretsar medelst öppningsbara kontakter eller på...