Johannisborgs slottsruin

Johannisborgs slottsruin, belägen på Saltängen norr om Motala ström strax utom Norrköping. Grunden till Johannisborgs slott lades den 3 maj 1613 af konung Johan III:s son, hertig Johan af Östergötland, men det blef icke färdigt förr än några år efter hertigens död,...

Norrköping

Anton Ridderstad: Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö (1875-1877) Norrköping, sjö- och stapelstad, belägen strax intill Motala eller Norrköpings ströms utlopp i Bråvikens innersta bukt, Rörsviken. Geografiska läget är...

S:t Johannes socken

S:t Johannis socken i Lösings härad består af tvenne genom Styrestads socken skilda delar, af hvilka den större gränsar i norr till Norrköpings städs egor och Rörsviken, i öster till Styrestad, i sydost till Tingstad, i sydvest till Borg och Löt, i vester till d:o och...

Borg

Borg, säteri i Borg och Löts s:n af Memmings h:d. Man har antagit, att denna egendom såsom ett urgammalt gods ”i forna tider varit bebyggd med ett fast slott, hvilket namnet tyckes utvisa.” Att så varit, kan naturligtvis icke vara omöjligt. Hitintills...

Eksund

Eksund eller rättare Ekesund, säteri i Borg och Löts s:n eller i f. d. Löt af Memmings h:d. Detta gamla herresäte skall år 1507 hafva tillhört Karl Bengtsson väpnare samt 1509 dess enka Elina. Tillhörde några år derefter eller omkring 1518 Peder Lax samt vidare adliga...
Eksunds järnvägsstation

Eksunds järnvägsstation

Eksunds jernvägsstation inom Borg och Löts s:n af Memmings h:d å Östra stambanan. Är vackert belägen vid sjön Glan, der tilläggningsplats för ångbåtar finnes. Närmaste jernväg8stationerna äro åt norr Fiskeby på ett afstånd af 0,6 mil och åt söder Okna på ett afstånd...