Snippgränd

Snippgränd

Snippgränd i Pryssgården namngavs den 26 april 1962. Det triangelformade vägkorset mellan Finspångsvägen och Fiskebyvägen kallades i folkmun ”Snippen”, konstaterades när den intilliggande Snippvägen fick sitt namn 1929. Även fastigheten Strömsborg kallades Snippen...