Snippgränd i Pryssgården namngavs den 26 april 1962.

Det triangelformade vägkorset mellan Finspångsvägen och Fiskebyvägen kallades i folkmun ”Snippen”, konstaterades när den intilliggande Snippvägen fick sitt namn 1929. Även fastigheten Strömsborg kallades Snippen efter sitt läge i trekanten (snippen) i vägskälet.