Klockarevägen i Pryssgården namngavs den 21 december 1933.

Namngavs samtidigt som Komministervägen och Kyrkvaktarstigen, som också fick namn efter kyrkliga tjänster.