Gruvgången

Gruvgången

Gruvgången i Haga namngavs den 7 november 1929. Fick sitt namn ”till erinran därom, att denna väg går fram över ett gammalt gruvschakt”.
Breda vägen

Breda vägen

Breda vägen i Haga namngavs den 19 mars 1942. Namnet syftar på vägens bredd. På 1930 års karta utgjordes Breda vägen av den vägsträcka som i dag heter Taborsbergsvägen sydost om Taborsbergs herrgård, men från 1942 används namnet alltså för den  nuvarande Breda vägen....
Kapellparken

Kapellparken

Kapellparken i Haga namngavs den 18 december 2019. Kapellparken ligger vid Sandbyhovskyrkan, som ritades i nationalromantisk stil av Norrköpingsarkitekten Gustaf Paulsson och invigdes 1910 av biskop John Personne. Kapellet visar på Sandbyhov som en stad i staden där...
Herrgårdsvägen

Herrgårdsvägen

Herrgårdsvägen i Haga namngavs den 7 november 1929. Leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här de två ”fröknarna...