Smedstuguplan

Smedstuguplan

Smedstuguplan i Haga namngavs den 19 mars 1942. Smedstuguplan och Smedstugugatan är döpta efter torpet Smedstugan på Norra Lunds mark invid Finspångsvägen. Stugan var vit och kallades vanligen ”vite smens”. Själva smedjan är borta sedan omkring 1920, men stugan fanns...
Kvarteret Hängasken

Kvarteret Hängasken

Kvarteret Hängasken i Haga namngavs den 5 mars 2020. ”Enligt utsago har det funnits en lasarettspark i området. I lasarettsparken fanns en rundel och i rundeln växte det en hängask”, skriver namnberedningen i beslutet. (Ny och gammal bebyggelse i kvarteret Hängasken...
Hagaplan

Hagaplan

Hagaplan i Haga namngavs den 22 januari 1942. Hagaplan och Hagagatan gick sina namn efter gården Haga. Den var först torp under Taborsberg och låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Omkring 1918 togs gårdens mark i anspråk som kolonijord...