Smala gatan

Smala gatan

Smala gatan i Haga namngavs den 17 juni 1970. Den relativt smala gatan fick 1942 överta namnet Smala vägen från en vägsträcka som nu är en del av Cedersborgsvägen. År 1970 döptes den om till Smala gatan.
Kanonvägen

Kanonvägen

Kanonvägen i Haga namngavs den 19 mars 1942. Vägen fick sitt namn ”till minne av de transporter av kanoner, som förr i tiden ägde rum från Finspång till Norrköping, och som avslutades på Kanontorget.” Kanonvägen ansågs 1942 vara den enda bevarade delen av den gamla...
Ekhöjdsgatan

Ekhöjdsgatan

Ekhöjdsgatan i Haga namngavs den 18 december 2019. Ekhöjden var Sandbyhovs fattigvårdshus för män och stod färdigt 1910. Det ritades i jugendstil av stadsarkitekten Karl Flodin. Ekhöjdens verksamhet utvecklades under 1950-talet till sjukhem och senare till...
Gruvgången

Gruvgången

Gruvgången i Haga namngavs den 7 november 1929. Fick sitt namn ”till erinran därom, att denna väg går fram över ett gammalt gruvschakt”.